Splošni pogoji poslovanja

§ 1 Veljavnost, opredelitve pojmov

(1) CBD Express GmbH, Breitenleerstraße 150, A – 1220 Dunaj, Avstrija (v nadaljevanju: “mi” ali “CBD Express GmbH”) upravlja spletno trgovino z blagom pod spletno stranjo https://cbdexpress.at. Naslednji splošni pogoji veljajo za vse storitve med nami in našimi strankami (v nadaljevanju: »stranka« ali »vi«) v različici, ki velja v času naročila, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače. (2) ‘Potrošnik’ v smislu teh splošnih pogojev poslovanja je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso niti komercialni niti samozaposleni. “podjetnik” pomeni fizično ali pravno in poslovno osebo ali partnerstvo s pravno sposobnostjo, ki ob sklenitvi pravnega posla deluje v okviru izvajanja svoje gospodarske ali samostojne poklicne dejavnosti, pri čemer je poslovno in poslovno partnerstvo partnerstvo, ki lahko pridobi pravice in prevzame obveznosti.

§ 2 Sklenitev pogodb, shranjevanje besedila pogodbe

(1) Naslednji predpisi o sklenitvi pogodbe veljajo za naročila preko naše spletne trgovine na https://cbdexpress.at. (2) Naše predstavitve izdelkov na internetu so neobvezujoče in ne predstavljajo zavezujoče ponudbe za sklenitev pogodbe. (3) Po prejemu naročila v naši spletni trgovini veljajo naslednji predpisi: Stranka odda zavezujočo pogodbeno ponudbo z uspešno zaključenim postopkom naročanja, ki je na voljo v naši spletni trgovini. Naročilo se izvede v naslednjih korakih:
  1. izbor želenega blaga,
  2. dodajanje izdelkov s klikom na ustrezen gumb (npr. “Dodaj v košarico”, “Dodaj v nakupovalno vrečko” ali podobno),
  3. preverjanje podatkov v nakupovalni košarici,
  4. priklic pregleda naročila s klikom na ustrezen gumb (npr. “Nadaljuj na blagajno”, “Nadaljuj s plačilom”, “Pregled naročila” ali podobno),
  5. vnos/preverjanje naslova in kontaktnih podatkov, izbira načina plačila, potrditev splošnih pogojev poslovanja in pravila odpovedi,
  6. Dokončanje naročila s pritiskom na gumb “Kupi zdaj”. To predstavlja vaše zavezujoče naročilo.
  7. Pogodba je sklenjena, ko v treh delovnih dneh od nas prejmete potrditev naročila na navedeni e-poštni naslov.
(4) V primeru sklenitve pogodbe se pogodba sklene s podjetjem CBD Express GmbH, Breitenleerstraße 150, A – 1220 Dunaj, Avstrija. (5) Pred naročilom se lahko pogodbeni podatki natisnejo ali elektronsko shranijo s funkcijo tiskanja brskalnika. Obdelava naročila in posredovanje vseh informacij, potrebnih v zvezi s sklenitvijo pogodbe, zlasti podatkov o naročilu, splošnih pogojev poslovanja in politike odpovedi, se izvede po elektronski pošti po oddaji naročila, delno samodejno. Besedila pogodbe po sklenitvi pogodbe ne hranimo. (6) Napake pri vnosu je mogoče popraviti z običajnimi funkcijami tipkovnice, miške in brskalnika (npr. “gumb nazaj” brskalnika). Prav tako jih je mogoče popraviti s predčasnim preklicem postopka naročila, zapiranjem okna brskalnika in ponavljanjem postopka. (7) Obdelava naročila in posredovanje vseh informacij, potrebnih v zvezi s sklenitvijo pogodbe, se izvede po elektronski pošti, deloma avtomatsko. Zato morate zagotoviti, da je e-poštni naslov, ki ste nam ga posredovali, pravilen, da je prejem e-pošte tehnično zagotovljen in zlasti, da ga filtri SPAM ne preprečujejo.

§ 3 Predmet naročila in bistvene značilnosti proizvodov

(1) V primeru naše spletne trgovine je predmet pogodbe:
  1. Prodaja blaga. Določeno ponujeno blago najdete na naših straneh člankov.
(2) Bistvene značilnosti blaga so navedene v opisu artikla. (3) Za prodajo digitalnih proizvodov veljajo omejitve, ki so očitne iz opisa izdelka ali kako drugače izhajajo iz okoliščin, zlasti glede zahtev glede strojne in/ali programske opreme za ciljno okolje. Če ni izrecno dogovorjeno drugače, je predmet pogodbe le zasebna in komercialna uporaba izdelkov brez pravice do nadaljnje prodaje ali podlicenciranja.

§ 4 Cene, stroški pošiljanja in dostave

(1) Cene, navedene v zadevnih ponudbah, in stroški pošiljanja so skupne cene in vključujejo vse komponente cene, vključno z vsemi veljavnimi davki. (2) Ustrezna kupnina mora biti plačana pred dostavo izdelka (akontacija), razen če izrecno ponudimo nakup na račun. Načini plačila, ki so vam na voljo, so prikazani pod ustrezno določenim gumbom v spletni trgovini ali v ustrezni ponudbi. Če za posamezna plačilna sredstva ni navedeno drugače, zahtevki za plačilo zapadejo v plačilo takoj. (3) V primeru prednakupa je najvišja vrednost naročila 300,00 za ta način plačila. (4) Poleg navedenih cen lahko nastanejo stroški pošiljanja za dostavo izdelkov, razen če je zadevna postavka prikazana kot brez stroškov pošiljanja. Stroški pošiljanja vam bodo jasno sporočeni o ponudbah, po možnosti v sistemu nakupovalne košarice in v pregledu naročila. (5) Če v opisu izdelka ni jasno navedeno drugače, so vsi ponujeni izdelki pripravljeni za takojšnjo odpremo (dobavni rok: 1 – 5 delovnih dni po prejemu plačila ali po prejemu naročila v primeru predplačila). (6) Veljajo naslednje omejitve območja dostave: Dostava poteka v naslednje države: Belgija, Bolgarija, Nemčija, Danska, Estonija, Finska, Francija, Irska, Italija, Hrvaška, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Švedska, Slovaška, Slovenija, Španija, Češka, Madžarska, Avstrija.

§ 5 Pridržna pravica, pridržek lastninske pravice

(1) Pridržno pravico lahko uveljavljate le, če se nanaša na zahtevke iz istega pogodbenega razmerja. (2) Blago ostane v naši lasti, dokler kupnina ni v celoti plačana.

§ 6 Pravica do preklica

Kot potrošnik imate pravico do odstopa od pogodbe. To temelji na naših pravilih odpovedi.

§ 7 Odgovornost

(1) Ob upoštevanju naslednjih izjem je naša odgovornost za pogodbene kršitve dolžnosti in odškodninske odgovornosti omejena na naklep ali hudo malomarnost. (2) V primeru lahke malomarnosti smo brez omejitev odgovorni v primeru poškodbe življenja, telesa ali zdravja ali v primeru kršitve bistvene pogodbene obveznosti. Če zamujamo z izpolnitvijo zaradi majhne malomarnosti, če je izpolnitev postala nemogoča ali če smo kršili bistveno pogodbeno obveznost, je odgovornost za premoženjsko škodo in finančno izgubo, ki jo je mogoče pripisati, omejena na predvidljivo škodo, značilno za pogodbo . Bistvena pogodbena obveznost je tista, katere izpolnitev je bistvena za pravilno izvedbo pogodbe, katere kršitev ogroža doseganje namena pogodbe in na spoštovanje katere se lahko redno zanašate. To vključuje zlasti našo obveznost, da ukrepamo in izpolnimo pogodbeno dolgovano storitev, ki je opisana v § 3.

§ 8 Pogodbeni jezik

Kot pogodbeni jezik je na voljo samo nemščina.

§ 9 Garancija/služba za stranke

(1) Garancija temelji na zakonskih določbah. (2) Za podjetnike je garancijska doba za dobavljeno blago 12 mesecev. (3) Kot potrošnik vas prosimo, da preverite popolnost, očitne napake in poškodbe pri prevozu artikla/digitalnega blaga ali opravljene storitve takoj po izpolnitvi pogodbe ter nas in prevoznika čim prej obvestite o morebitnih pritožbah. Če tega ne boste upoštevali, to seveda ne bo vplivalo na vaše zakonske garancijske zahtevke. (4) Naša služba za stranke za vprašanja, pritožbe in ugovore je na voljo od 9.00 do 15.00 prek našega spletnega klepeta.

§ 10 Končne določbe

(1) Uporablja se nemško pravo. V primeru potrošnikov se ta izbira prava uporablja le, če potrošnika ne prikrajša za varstvo, ki ga zagotavljajo obvezne določbe prava države potrošnikovega običajnega prebivališča (načelo ugodja). (2) Določbe Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se izrecno ne uporabljajo. (3) Če je stranka trgovec, pravna oseba javnega prava ali posebni javnopravni sklad, je za vse spore, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij med stranko in ponudnikom, pristojen sedež ponudnika.