Pravica potrošnikov do odstopa od pogodbe

(Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki večinoma niso niti komercialni niti samozaposleni.)

Odpovedi

Umik

Pravico imate, da to pogodbo prekličete v štirinajstih dneh brez navedbe razloga. Rok za preklic je štirinajst dni od dneva,
  • na katerem ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik, prevzeli posest nad blagom, pod pogojem, da ste naročili eno ali več vrst blaga v okviru enega naročila in je ali bo dostavljeno enotno, ali
  • na katerem ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik, prevzeli zadnje blago, pod pogojem, da ste v enem naročilu naročili naročili več blaga in je dostavljeno ločeno, ali
  • na kateri ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik, prevzeli zadnjo delno pošiljko ali zadnji kos, pod pogojem, da ste naročili blago, ki je dostavljeno v več delnih pošiljkah ali kosih, ali
  • na katerem ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik, prevzeli prvo blago, pod pogojem, da ste sklenili pogodbo o redni dostavi blaga za določeno časovno obdobje.
Za uveljavljanje vaše pravice do odstopa od pogodbe nas morate z jasno izjavo (npr. pismom, poslanim po pošti, e-pošti) obvestiti (CBD Express GmbH, Breitenleer Straße 150, A – 1220 Dunaj, Avstrija, telefonska številka: +43 676 9201314, e-poštni naslov: office@cbdexpress.at) z jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti, elektronski pošti) o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za preklic, vendar to ni obvezno. Za upoštevanje roka za preklic zadostuje, da obvestilo o uveljavljanju pravice do preklica pošljete pred iztekom roka za preklic.

Posledice preklica

Če prekličete to pogodbo, vam bomo takoj in najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o preklicu te pogodbe, povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da ste izbrali drugo vrsto dostave, kot je najcenejša standardna dostava, ki smo jo ponudili). Za to vračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili za prvotno transakcijo, razen če se z vami izrecno ne dogovorite drugače; V nobenem primeru vam ne bomo zaračunali nobenih pristojbin za to odplačilo. Povračilo lahko zadržimo, dokler ne prejmemo vrnjenega blaga ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, kar nastopi prej. Blago morate vrniti ali predati takoj, v vsakem primeru pa najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od te pogodbe, na naslov CBD Express GmbH, Breitenleer Straße 150, A – 1220 Dunaj. Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosite vi. Izgubo vrednosti blaga morate plačati le, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za preverjanje narave, lastnosti in delovanja blaga.

Vzorčni obrazec za preklic

(Če želite odpovedati pogodbo, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj.) –Na CBD Express GmbH, Breitenleer Straße 150, A – 1220 Dunaj, Avstrija, telefonska številka: +43 676 9201314, elektronski naslov: office@cbdexpress.at – Jaz/mi (*) razveljavljam pogodbo, ki sem jo sklenil jaz/nas (*) za nakup naslednjega blaga (*)/ opravljanje naslednje storitve (*) – Naročeno dne (*)/prejeto dne (*) – Ime potrošnika(-ov) – Naslov potrošnika(-ov) – Podpis potrošnika(-ov) (samo v primeru obvestila na papirju) –Datelj ___________ (*) Ustrezno črtajte.