Politika zasebnosti

Ta pravilnik o zasebnosti pojasnjuje naravo, obseg in namen obdelave osebnih podatkov (v nadaljevanju »podatki«) v naši spletni ponudbi in spletnih mestih, funkcijah in vsebinah, povezanih z njo, kot tudi zunanjih spletnih prisotnosti, kot je naš profil na družbenih omrežjih (v nadaljevanju skupaj imenovan »spletna ponudba«). V zvezi z uporabljenimi izrazi, kot sta »obdelava« ali »upravljavec«, se sklicujemo na opredelitve v 4. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Odgovorna oseba

CBDexpress GmbH
Breitenleerstraße 150
A – 1220 Dunaj

Zastopstvo:
Johannes Linsbauer ( generalni direktor )

E-pošta: office@cbdexpress.at
www.cbdexpress.at

Pravno obvestilo: https://cbdexpress.at/impressum/

Vrste obdelanih podatkov:

– podatki o popisu (npr. imena, naslovi).
– kontaktni podatki (npr. e-pošta, telefonske številke).
– Podatki o vsebini (npr. besedilni vnosi, fotografije, videoposnetki).
– Podatki o uporabi (npr. obiskane spletne strani, zanimanje za vsebino, čas dostopa).
– meta/komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, IP naslovi).

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Obiskovalci in uporabniki spletne ponudbe (v nadaljevanju zadevne osebe skupaj imenujemo “uporabniki”).

Namen obdelave

– Zagotavljanje spletne ponudbe, njenih funkcij in vsebine.
– Odgovarjanje na kontaktne zahteve in komunikacija z uporabniki.
– Varnostni ukrepi.
– Merjenje/trženje dosega

Uporabljeni izrazi

“osebni podatki” pomenijo katero koli informacijo, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo (v nadaljnjem besedilu “posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki”); Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator (npr. piškotek), ali z navedbo enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

“Obdelava” pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih. Izraz je širok in zajema praktično vsako obdelavo podatkov.

“psevdonimizacija” pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez uporabe dodatnih informacij ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, pod pogojem, da se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotovitev, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.

“oblikovanje profilov” pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za oceno nekaterih osebnih vidikov v zvezi s fizično osebo, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja te fizične osebe.

‘Upravljavec’ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.

‘Obdelovalec’ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Upoštevne pravne podlage

V skladu s 13. členom GDPR vas obveščamo o pravni podlagi naše obdelave podatkov. Če pravna podlaga ni omenjena v politiki zasebnosti, velja naslednje: Pravna podlaga za pridobitev soglasja je člen 6, odst. 1 lit. a in 7. člen GDPR, pravna podlaga za obdelavo za izvajanje naših storitev in izvajanje pogodbenih ukrepov ter odgovarjanje na povpraševanja je 6. odstavek 1 lit. b GDPR, pravna podlaga za obdelavo za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti je člen 6 odst. 1 lit. c GDPR, pravna podlaga za obdelavo za zaščito naših zakonitih interesov pa je člen 6 odst. 1 lit. f GDPR. V primeru, da je obdelava osebnih podatkov potrebna zaradi življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe, odst. 6. člena 1 lit. dSplošna uredba o varstvu podatkov je pravna podlaga.

Varnostni ukrepi

V skladu z 32. členom GDPR sprejemamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev ravni zaščite, primerne tveganju, ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja, stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave ter različne verjetnosti nastanka in resnosti tveganja za pravice in svoboščine posameznikov.

Ukrepi vključujejo zlasti varovanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti podatkov z nadzorom fizičnega dostopa do podatkov ter dostopa, vnosa, razkritja, zagotavljanja razpoložljivosti in njihovega ločevanja. Poleg tega smo vzpostavili postopke za zagotavljanje uveljavljanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, izbris podatkov in odziv na podatkovne grožnje. Poleg tega varstvo osebnih podatkov upoštevamo že pri razvoju ali izbiri strojne opreme, programske opreme in postopkov, v skladu z načelom varstva podatkov s tehnološkim načrtovanjem in privzetimi nastavitvami, prijaznimi do varstva podatkov (25. člen GDPR).

Sodelovanje s predelovalci in tretjimi osebami

Če v okviru naše obdelave podatke razkrijemo drugim osebam in podjetjem (pogodbenim obdelovalcem ali tretjim osebam), jim jih posredujemo ali jim kako drugače omogočimo dostop do podatkov, bo to storjeno le na podlagi zakonitega dovoljenja (npr. če je posredovanje podatkov tretjim osebam, kot so ponudniki plačilnih storitev, potrebno za izpolnitev pogodbe v skladu s točko b b 1. odstavka 6. člena DSGVO), Strinjali ste se, da to določa zakonska obveznost ali na podlagi naših zakonitih interesov (npr. pri uporabi agentov, spletnih gostiteljev itd.).

Če za obdelavo podatkov na podlagi tako imenovane »pogodbe o obdelavi naročil« pooblastimo tretje osebe, to storimo na podlagi 28. člena GDPR.

Prenosi v tretje države

Če obdelujemo podatke v tretji državi (tj. zunaj Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP)) ali če to storimo v okviru uporabe storitev tretjih oseb ali posredovanja ali prenosa podatkov tretjim osebam, se bo to zgodilo le, če bo to storjeno za izpolnitev naših (pred)pogodbenih obveznosti, na podlagi vaše privolitve, na podlagi zakonske obveznosti ali na podlagi naših zakonitih interesov. Ob upoštevanju zakonskih ali pogodbenih dovoljenj obdelujemo ali obdelujemo podatke v tretji državi le, če so izpolnjene posebne zahteve iz 44. in naslednjega člena GDPR. To pomeni, da se obdelava izvaja na primer na podlagi posebnih jamstev, kot je uradno priznana določitev ravni varstva podatkov, ki ustreza EU (npr. za ZDA prek “zasebnostnega ščita”), ali skladnost z uradno priznanimi posebnimi pogodbenimi obveznostmi (tako imenovane “standardne pogodbene klavzule”).

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Imate pravico zahtevati potrditev, ali se zadevni podatki obdelujejo, in pridobiti informacije o teh podatkih ter dodatne informacije in kopijo podatkov v skladu s 15. členom GDPR.

V skladu s tem imate. Člen 16 GDPR, imate pravico zahtevati dopolnitev podatkov, ki se nanašajo na vas, ali popravek napačnih podatkov, ki se nanašajo na vas.

V skladu s 17. členom GDPR imate pravico zahtevati takojšen izbris zadevnih podatkov ali pa zahtevati omejitev obdelave podatkov v skladu z 18. členom GDPR.

Imate pravico zahtevati, da se podatki, ki se nanašajo na vas in ste nam jih posredovali, prejmejo v skladu z 20. členom GDPR in zahtevati, da se prenesejo na druge odgovorne osebe.

Imajo tudi acc. V skladu s 77. členom GDPR imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Umik

Pravico imate, da prekličete svoje soglasje v skladu z. Člen 7, odst. 3 GDPR z učinkom za prihodnost

Pravica do ugovora

Prihodnji obdelavi vaših podatkov lahko kadarkoli ugovarjate v skladu z 21. členom GDPR. Ugovor je mogoč zlasti zoper obdelavo za namene neposrednega trženja.

Piškotki in pravica do ugovora neposrednemu trženju

“Piškotki” so majhne datoteke, ki se shranijo na računalniku uporabnika. V piškotkih se lahko shranijo različne informacije. Primarni namen piškotka je shranjevanje informacij o uporabniku (ali .dem napravi, na kateri je piškotek shranjen) med ali po njegovem obisku spletne storitve. Začasni piškotki ali “sejni piškotki” ali “začasni piškotki” so piškotki, ki se izbrišejo, ko uporabnik zapusti spletno ponudbo in zapre svoj brskalnik. V takem piškotku se lahko na primer shrani vsebina nakupovalne košarice v spletni trgovini ali stanje prijave. Piškotki se imenujejo “trajni” ali “trajni”, če ostanejo shranjeni tudi po zaprtju brskalnika. Na primer, stanje prijave se lahko shrani, če ga uporabniki obiščejo po nekaj dneh. Prav tako se lahko interesi uporabnikov shranijo v tak piškotek, ki se uporablja za merjenje obsega ali trženje. »Piškotki tretjih oseb« so piškotki, ki jih ponujajo ponudniki, ki niso oseba, odgovorna za izvajanje spletne ponudbe (v nasprotnem primeru, če so to samo njihovi piškotki, se imenujejo »lastni piškotki«).

Uporabljamo lahko začasne in trajne piškotke in to pojasnjujemo v okviru naše politike zasebnosti.

Če uporabniki ne želijo, da se piškotki shranjujejo na njihovem računalniku, morajo deaktivirati ustrezno možnost v sistemskih nastavitvah svojega brskalnika. Shranjene piškotke lahko izbrišete v sistemskih nastavitvah brskalnika. Izključitev piškotkov lahko privede do funkcionalnih omejitev te spletne ponudbe.

Splošen ugovor uporabi piškotkov, ki se uporabljajo za namene spletnega trženja, je mogoče izraziti za veliko število storitev, zlasti v primeru sledenja, prek spletnega mesta ZDA http://www.aboutads.info/choices/ ali spletnega mesta EU http://www.youronlinechoices.com/ . Poleg tega je shranjevanje piškotkov mogoče doseči tako, da jih izklopite v nastavitvah brskalnika. Upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani.

Izbris podatkov

Podatki, ki jih obdelujemo, bodo izbrisani ali omejeni pri njihovi obdelavi v skladu s členoma 17 in 18 GDPR. Če v tem pravilniku o zasebnosti ni izrecno navedeno, bodo podatki, ki smo jih shranili, izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za predvideni namen in izbris ne bo v nasprotju z zakonskimi obveznostmi hrambe. Če podatki ne bodo izbrisani, ker so potrebni za druge in zakonsko dovoljene namene, bo njihova obdelava omejena. To pomeni, da bodo podatki blokirani in ne bodo obdelani za druge namene. To velja na primer za podatke, ki jih je treba hraniti iz komercialnih ali davčnih razlogov.

V skladu z zakonskimi zahtevami v Nemčiji skladiščenje poteka zlasti 10 let v skladu s §§ 147 odst. 1 AO, 257 Abs. 1 št. 1 in 4, odst. 4 HGB (knjige, evidence, poslovna poročila, računovodske listine, trgovalne knjige, dokumenti, pomembni za obdavčitev itd.) in 6 let v skladu s § 257 odst. 1 št. 2 in 3, odst. 4 HGB (komercialna pisma).

V skladu z zakonskimi zahtevami v Avstriji skladiščenje poteka zlasti 7 let v skladu s § 132 odst. 1 BAO (računovodske listine, prejemki/računi, računi, prejemki, poslovni zapisi, izkazi prihodkov in odhodkov itd.), 22 let v zvezi z nepremičninami in 10 let za dokumente v zvezi z elektronsko opravljenimi storitvami, telekomunikacijskimi, radijskimi in televizijskimi storitvami, ki se opravljajo za nepodjetnike v državah članicah EU in za katere se uporablja mini sistem “vse na enem mestu”.

Poslovna obdelava

Poleg tega obdelujemo
– podatki o pogodbi (npr. predmet pogodbe, izraz, kategorija stranke).
– podatki o plačilih (npr. bančni podatki, zgodovina plačil)
od naših strank, zainteresiranih strank in poslovnih partnerjev za namen zagotavljanja pogodbenih storitev, storitev in skrbi za stranke, trženja, oglaševanja in tržnih raziskav.

Obdelava naročil v spletni trgovini in uporabniškem računu

Podatke naših strank obdelujemo v okviru postopkov naročanja v naši spletni trgovini, da jim omogočimo izbiro in naročilo izbranih izdelkov in storitev ter njihovo plačilo in dostavo oziroma izvedbo.

Obdelani podatki vključujejo podatke o inventarju, komunikacijske podatke, podatke o pogodbi, plačilne podatke, osebe, na katere obdelava vpliva, pa so naše stranke, zainteresirane stranke in drugi poslovni partnerji. Obdelava se izvaja z namenom zagotavljanja pogodbenih storitev v okviru delovanja spletne trgovine, zaračunavanja, dostave in storitev za stranke. Sejne piškotke uporabljamo za shranjevanje vsebine nakupovalne košarice in trajne piškotke za shranjevanje stanja prijave.

Obdelava se izvaja na podlagi člena 6 odst. 1 lit. b (Izvedba postopkov naročanja) in c (zakonsko zahtevano arhiviranje) GDPR. Informacije, ki so označene kot zahtevane, so potrebne za sklenitev in izpolnitev pogodbe. Podatke posredujemo tretjim osebam le v okviru dostave, plačila ali v okviru zakonskih dovoljenj in obveznosti do pravnih svetovalcev in organov. Podatki bodo v tretjih državah obdelani le, če je to potrebno za izpolnitev pogodbe (npr. na zahtevo stranke za dostavo ali plačilo).

Uporabniki lahko po želji ustvarijo uporabniški račun, zlasti tako, da si lahko ogledajo svoja naročila. V okviru postopka registracije bodo zahtevane obvezne informacije sporočene uporabnikom. Uporabniški računi niso javni in jih iskalniki ne morejo indeksirati. Če so uporabniki ukinili svoj uporabniški račun, bodo njihovi podatki izbrisani v zvezi z uporabniškim računom, ob upoštevanju njihove hrambe iz komercialnih ali davčnih razlogov v skladu s čl. Člen 6, odst. 1 lit. c GDPR. Podatki v uporabniškem računu ostanejo, dokler niso izbrisani z naknadnim arhiviranjem v primeru zakonske obveznosti. Uporabniki so odgovorni za varnostno kopiranje svojih podatkov v primeru prekinitve pred iztekom pogodbe.

V okviru registracije in ponovne registracije ter uporabe naših spletnih storitev shranimo naslov IP in čas zadevnega dejanja uporabnika. Shramba temelji na naših zakonitih interesih in zaščiti uporabnika pred zlorabo in drugo nepooblaščeno uporabo. Načeloma ti podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen če je to potrebno za uveljavljanje naših zahtevkov ali če obstaja zakonska obveznost, da se to stori v skladu s tem. Člen 6, odst. 1 lit. c GDPR.

Izbris se izvede po poteku zakonske garancije in primerljivih obveznosti, potreba po shranjevanju podatkov se pregleda vsaka tri leta; V primeru zakonskih obveznosti arhiviranja se izbris izvede po njihovem prenehanju (konec gospodarskega prava (6 let) in davčne zakonodaje (10 let) obveznosti hrambe).

Tretji ponudniki plačilnih storitev

Uporabljamo zunanje ponudnike plačilnih storitev, prek katerih platform uporabniki in mi lahko opravljamo plačilne transakcije (npr. vsak s povezavo do politike zasebnosti, PayPal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/), Giropay (https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/), Visa (https://www.visa.de/datenschutz), Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html), American Express (https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html)

V okviru izpolnjevanja pogodb uporabljamo ponudnike plačilnih storitev na podlagi 6. odstavka 6. člena. 1 lit. b. GDPR. Poleg tega uporabljamo zunanje ponudnike plačilnih storitev na podlagi naših zakonitih interesov v skladu s čl. Člen 6, odst. 1 lit. b. GDPR, da bi našim uporabnikom zagotovili učinkovito in varno možnost plačila.

Podatki, ki jih obdelujejo ponudniki plačilnih storitev, vključujejo podatke o evidenci, kot so ime in naslov, bančni podatki, kot so številke računov ali kreditnih kartic, gesla, tan-i in kontrolne vsote, ter informacije, povezane s pogodbo, skupnimi zneski in informacijami, povezanimi s prejemniki. Informacije so potrebne za izvedbo transakcij. Vendar bodo vnesene podatke obdelovali in shranjevali samo ponudniki plačilnih storitev. To pomeni, da ne prejmemo nobenih informacij, povezanih z računom ali kreditno kartico, temveč le informacije s potrditvijo ali negativnimi informacijami o plačilu. Ponudniki plačilnih storitev lahko pod določenimi pogoji podatke posredujejo kreditnim agencijam. Namen tega posredovanja je preveriti identiteto in kreditno sposobnost. V zvezi s tem se sklicujemo na pogoje in obvestila ponudnikov plačilnih storitev o varstvu podatkov.

Za plačilne transakcije veljajo pogoji uporabe storitev in obvestila o varstvu podatkov posameznih ponudnikov plačilnih storitev, do katerih lahko dostopate na ustreznih spletnih mestih ali v aplikacijah za transakcije. Na te se sklicujemo tudi za namene nadaljnjih informacij in uveljavljanja preklica, informacij in drugih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Administracija, finančno računovodstvo, organizacija pisarne, upravljanje stikov

Podatke obdelujemo tako v okviru administrativnih nalog kot organizacije poslovanja, finančnega računovodstva in izpolnjevanja zakonskih obveznosti, kot je arhiviranje. Pri tem obdelujemo iste podatke, kot jih obdelujemo v okviru zagotavljanja naših pogodbenih storitev. Obdelovalne osnove so člen 6, odst. 1 lit. c. GDPR, člen 6, odst. 1 lit. f. GDPR. Obdelava vpliva na stranke, zainteresirane strani, poslovne partnerje in obiskovalce spletnega mesta. Namen in naš interes za obdelavo je v administraciji, finančnem računovodstvu, organizaciji pisarne, arhiviranju podatkov, torej nalogah, ki služijo ohranjanju naše poslovne dejavnosti, opravljanju naših nalog in opravljanju naših storitev. Izbris podatkov v zvezi s pogodbenimi storitvami in pogodbeno komunikacijo ustreza informacijam, zagotovljenim pri teh dejavnostih obdelave.

Pri tem podatke razkrijemo ali posredujemo davčnim organom, svetovalcem, kot so davčni svetovalci ali revizorji, ter drugim plačilnim službam in ponudnikom plačilnih storitev.

Poleg tega na podlagi naših poslovnih interesov hranimo podatke o dobaviteljih, organizatorjih in drugih poslovnih partnerjih, npr. z namenom kasnejše vzpostavitve stika. Načeloma te podatke, ki so večinoma povezani s podjetjem, hranimo trajno.

Poslovne analize in tržne raziskave

Da bi lahko gospodarno poslovali, prepoznali tržne trende, želje pogodbenih partnerjev in uporabnikov, analiziramo podatke, ki so nam na voljo o poslovnih transakcijah, pogodbah, povpraševanjih itd. Pri tem obdelujemo podatke o inventarju, komunikacijske podatke, podatke o pogodbah, podatke o plačilih, podatke o uporabi, metapodatke na podlagi 6. odstavka 6. člena. 1 lit. f. GDPR, pri čemer so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pogodbeni partnerji, zainteresirane stranke, stranke, obiskovalci in uporabniki naše spletne ponudbe.

Analize se izvajajo z namenom ocenjevanja poslovanja, trženja in tržnih raziskav. Pri tem lahko upoštevamo profile registriranih uporabnikov z informacijami, npr. o storitvah, ki so jih uporabljali. Analize nam služijo za povečanje prijaznosti do uporabnika, optimizacijo ponudbe in izboljšanje poslovne učinkovitosti. Analize nam služijo same in se ne razkrivajo navzven, razen če gre za anonimne analize s povzetimi vrednostmi.

Če so te analize ali profili osebni, bodo po prenehanju s strani uporabnika izbrisani ali anonimizirani, sicer po dveh letih od sklenitve pogodbe. V vseh ostalih pogledih so makroekonomske analize in ugotavljanje splošnih trendov v največji možni meri pripravljene anonimno.

Informacije o varstvu podatkov v postopku prijave

Podatke prijavitelja obdelujemo le za namen in v okviru postopka prijave v skladu z zakonskimi zahtevami. Obdelava podatkov prosilca se izvaja z namenom izpolnjevanja naših (pred)pogodbenih obveznosti v okviru postopka prijave v smislu 6. odstavka 6. člena. 1 lit. b. Splošna uredba o varstvu podatkov, člen 6, odst. 1 lit. f. GDPR, če obdelava podatkov postane za nas potrebna, npr. v okviru sodnih postopkov (v Nemčiji velja tudi člen 26 BDSG).

Postopek prijave zahteva, da nam prosilci posredujejo podatke o prosilcu. Če ponujamo spletni obrazec, se označijo potrebni podatki o prosilcih, sicer izhajajo iz opisov delovnih mest in v osnovi vključujejo osebne podatke, poštne in kontaktne naslove ter dokumente, ki pripadajo prijavi, kot so spremno pismo, življenjepis in potrdila. Poleg tega nam lahko prijavitelji prostovoljno posredujejo dodatne informacije.

Z oddajo vloge se vlagatelji strinjajo z obdelavo svojih podatkov za namene postopka prijave v skladu z vrsto in obsegom, določenim v tej izjavi o varstvu podatkov.

V kolikor posebne vrste osebnih podatkov v smislu člena 9 odst. 1 GDPR, njihova obdelava poteka tudi v skladu s členom 9 odst. 2 lit. b GDPR (npr. zdravstveni podatki, kot so status hudo invalidne osebe ali etnično poreklo). V kolikor posebne vrste osebnih podatkov v smislu člena 9 odst. 1 GDPR se zahtevajo od prosilcev, njihova obdelava pa poteka tudi v skladu s členom 9 odst. 2 lit. GDPR (npr. zdravstveni podatki, če je to potrebno za opravljanje poklica).

Če jih navedejo, nam lahko prijavitelji oddajo prijavo s spletnim obrazcem na naši spletni strani. Podatki se nam posredujejo v šifrirani obliki v skladu z najnovejšim tehničnim razvojem.
Prijavitelji nam lahko svoje prijave pošljejo tudi po elektronski pošti. Upoštevajte pa, da e-poštna sporočila običajno niso poslana v šifrirani obliki in da morajo prosilci sami zagotoviti, da so šifrirana. Zato ne moremo prevzeti nobene odgovornosti za prenosno pot aplikacije med pošiljateljem in prejemom na našem strežniku, zato priporočamo uporabo spletnega obrazca ali pošiljanje po pošti. Namesto prijave prek spletnega obrazca in elektronske pošte imajo prijavitelji še vedno možnost, da nam prijavo pošljejo po pošti.

V primeru uspešne prijave lahko podatke, ki jih posredujejo prijavitelji, nadalje obdelujemo za namene delovnega razmerja. V nasprotnem primeru, če prijava na delovno mesto ne bo uspešna, bodo podatki kandidatov izbrisani. Podatki prosilcev bodo izbrisani tudi, če bo prošnja umaknjena, do česar so upravičeni kadar koli.

Izbris se izvede s pridržkom upravičenega preklica s strani prosilca po izteku šestmesečnega roka, da lahko odgovorimo na morebitna nadaljnja vprašanja v zvezi s prošnjo in izpolnimo svoje obveznosti glede predložitve dokazov v skladu z zakonom o enakem obravnavanju. Računi za morebitno povračilo potnih stroškov se arhivirajo v skladu z zahtevami davčne zakonodaje.

Funkcija registracije

Uporabniki lahko ustvarijo uporabniški račun. V okviru postopka registracije se zahtevane obvezne informacije sporočijo uporabnikom in obdelajo na podlagi člena 6(odst.). 1 lit. b GDPR za namen zagotavljanja uporabniškega računa. Obdelani podatki vključujejo zlasti podatke za prijavo (ime, geslo in e-poštni naslov). Podatki, vneseni med registracijo, bodo uporabljeni za namen uporabe uporabniškega računa in njegovega namena.

Uporabniki so lahko po elektronski pošti obveščeni o informacijah, pomembnih za njihov uporabniški račun, kot so tehnične spremembe. Če so uporabniki ukinili svoj uporabniški račun, bodo njihovi podatki v zvezi z uporabniškim računom izbrisani, ob upoštevanju zakonske obveznosti hrambe. Uporabniki so odgovorni za varnostno kopiranje svojih podatkov v primeru prekinitve pred iztekom pogodbe. Imamo pravico do nepovratnega izbrisa vseh uporabniških podatkov, shranjenih med trajanjem pogodbe.

V okviru uporabe naših funkcij registracije in prijave ter uporabe uporabniškega računa hranimo IP naslov in čas zadevnega dejanja uporabnika. Shramba temelji na naših zakonitih interesih in zaščiti uporabnika pred zlorabo in drugo nepooblaščeno uporabo. Načeloma ti podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen če je to potrebno za uveljavljanje naših zahtevkov ali če obstaja zakonska obveznost, da se to stori v skladu s tem. Člen 6, odst. 1 lit. c GDPR. IP-naslovi se anonimizirajo ali izbrišejo najkasneje po 7 dneh.

Komentarji in prispevki

Če uporabniki pustijo komentarje ali druge prispevke, se lahko njihovi IP-naslovi uporabijo na podlagi naših zakonitih interesov v smislu člena 6. odst. 1 lit. f. GDPR za 7 dni. To naredimo zaradi naše varnosti, če nekdo pusti nezakonito vsebino v komentarjih in prispevkih (žalitve, prepovedana politična propaganda itd.). V tem primeru smo lahko sami kazensko preganjani zaradi komentarja ali prispevka in nas zato zanima identiteta avtorja.

Poleg tega si pridržujemo pravico, na podlagi naših zakonitih interesov v skladu s čl. Člen 6, odst. 1 lit. f. GDPR za obdelavo uporabniških podatkov za namen odkrivanja neželene pošte.

Podatke, posredovane v okviru komentarjev in prispevkov, bomo trajno shranili, dokler uporabnik ne ugovarja.

Preverjanje neželene pošte Akismet

Naša spletna ponudba uporablja storitev “Akismet”, ki jo ponuja Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, ZDA. Uporaba temelji na naših zakonitih interesih v smislu točke f) 1. odstavka 6. člena zakona DSGVO. S pomočjo te storitve se komentarji resničnih ljudi razlikujejo od neželenih komentarjev. V ta namen se vse informacije o komentarjih pošljejo strežniku v ZDA, kjer se analizirajo in shranijo štiri dni za namene primerjave. Če je bil komentar označen kot neželen, bodo podatki shranjeni tudi po tem času. Te informacije vključujejo vneseno ime, e-poštni naslov, naslov IP, vsebino komentarja, napotitelja, podatke o uporabljenem brskalniku in računalniškem sistemu ter čas vnosa.

Več informacij o zbiranju in uporabi podatkov s strani podjetja Akismet najdete v pravilniku o zasebnosti podjetja Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Uporabniki lahko uporabljajo psevdonime ali se vzdržijo vnosa svojega imena ali e-poštnega naslova. Prenos podatkov lahko popolnoma preprečite tako, da ne uporabljate našega sistema za komentarje. To bi bila škoda, vendar na žalost ne vidimo nobenih drugih alternativ, ki bi delovale enako učinkovito.

Pridobivanje profilnih slik v Gravatarju

Uporabljamo storitev Gravatar podjetja Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, ZDA, v okviru naše spletne ponudbe in zlasti v blogu.

Gravatar je storitev, kjer se lahko uporabniki prijavijo in shranijo slike profilov in svoje e-poštne naslove. Če uporabniki pustijo objave ali komentarje z ustreznim e-poštnim naslovom na drugih spletnih prisotnostih (zlasti v blogih), se lahko njihove slike profila prikažejo poleg objav ali komentarjev. V ta namen se elektronski naslov, ki ga navedejo uporabniki, pošlje podjetju Gravatar v šifrirani obliki z namenom preverjanja, ali je zanj shranjen profil. To je edini namen posredovanja e-poštnega naslova in ne bo uporabljen za druge namene, temveč bo kasneje izbrisan.

Uporaba Gravatarja temelji na naših zakonitih interesih v smislu člena 6 odst. 1 lit. f) GDPR, saj uporabljamo Gravatar, da avtorjem objav in komentarjev ponudimo možnost, da svoje objave prilagodijo s sliko profila.

S prikazom slik Gravatar spozna IP naslov uporabnika, saj je to potrebno za komunikacijo med brskalnikom in spletno storitvijo. Več informacij o zbiranju in uporabi podatkov s strani podjetja Gravatar najdete v pravilniku o zasebnosti družbe Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Če uporabniki ne želijo, da se uporabniška slika, povezana z njihovim e-poštnim naslovom pri Gravatarju, prikaže v komentarjih, naj za komentar uporabijo e-poštni naslov, ki ni shranjen pri Gravatarju. Prav tako opozarjamo, da je možna tudi uporaba anonimnega elektronskega naslova ali brez elektronskega naslova, če uporabniki ne želijo, da se Gravatarju pošlje njihov e-poštni naslov. Uporabniki lahko popolnoma preprečijo prenos podatkov tako, da ne uporabljajo našega sistema komentarjev.

Pridobivanje emojijev in smeškov

V našem blogu WordPress se uporabljajo grafični emojiji (ali smeški), tj. majhne grafične datoteke, ki izražajo občutke, pridobljene iz zunanjih strežnikov. Pri tem ponudniki strežnikov zbirajo IP naslove uporabnikov. To je potrebno, da se lahko datoteke emoji prenesejo v brskalnike uporabnikov. Storitev emoji zagotavlja Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, ZDA. Pravilnik o zasebnosti podjetja Automattic: https://automattic.com/privacy/. Uporabljeni strežniški domeni sta s.w.org in twemoji.maxcdn.com, ki, kolikor vemo, sta t. i. omrežja za dostavo vsebin, torej strežniki, ki služijo le hitremu in varnemu prenosu datotek, osebni podatki uporabnikov pa se po prenosu izbrišejo.

Uporaba emojijev temelji na naših zakonitih interesih, tj. interesu za privlačen dizajn naše spletne ponudbe acc. Člen 6, odst. 1 lit. f. GDPR.

Stik

Ko stopite v stik z nami (npr. prek kontaktnega obrazca, e-pošte, telefona ali družbenih medijev), se uporabnikovi podatki uporabljajo za obdelavo zahteve za stik in njeno obdelavo v skladu s čl. Člen 6, odst. 1 lit. b) GDPR. Podatki o uporabniku so lahko shranjeni v sistemu za upravljanje odnosov s strankami (»CRM sistem«) ali primerljivi organizaciji za povpraševanje.

Zahteve izbrišemo, če niso več potrebne. Potrebo pregledamo vsaki dve leti; Poleg tega veljajo zakonske obveznosti arhiviranja.

Gostovanje in pošiljanje e-poštnih sporočil

Storitve gostovanja, ki jih uporabljamo, služijo za zagotavljanje naslednjih storitev: storitve infrastrukture in platforme, računalniške zmogljivosti, prostor za shranjevanje in storitve baz podatkov, pošiljanje e-pošte, varnostne storitve in storitve tehničnega vzdrževanja, ki jih uporabljamo za delovanje te spletne ponudbe.

Pri tem mi ali naš ponudnik gostovanja obdelujemo podatke o inventarju, kontaktne podatke, podatke o vsebini, podatke o pogodbi, podatke o uporabi, meta in komunikacijske podatke strank, zainteresiranih strank in obiskovalcev te spletne ponudbe na podlagi naših zakonitih interesov za učinkovito in varno zagotavljanje te spletne ponudbe v skladu z. Člen 6, odst. 1 lit. f GDPR v povezavi z 28. členom GDPR (sklenitev pogodbe o obdelavi naročila).

Zbiranje dostopnih podatkov in dnevniških datotek

Mi ali naš ponudnik gostovanja zbiramo podatke na podlagi naših zakonitih interesov v smislu člena 6 odst. 1 lit. f. GDPR podatke o vsakem dostopu do strežnika, na katerem se nahaja ta storitev (tako imenovane dnevniške datoteke strežnika). Podatki o dostopu vključujejo ime pridobljenega spletnega mesta, datoteko, datum in čas pridobivanja, količino prenesenih podatkov, obvestilo o uspešnem pridobivanju, vrsto in različico brskalnika, operacijski sistem uporabnika, URL napotitelja (predhodno obiskana stran), naslov IP in ponudnika, ki je zahteval.

Podatki o dnevniških datotekah se iz varnostnih razlogov (npr. za preiskovanje zlorab ali goljufivih dejavnosti) shranijo največ 7 dni in se nato izbrišejo. Podatki, katerih nadaljnje shranjevanje je potrebno za dokazne namene, so izključeni iz izbrisa, dokler zadevni incident ni dokončno razjasnjen.

Cloudflare omrežje za dostavo vsebine

Uporabljamo tako imenovano “omrežje za dostavo vsebine” (CDN), ki ga ponuja Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, ZDA. Cloudflare je certificiran v skladu s sporazumom o zasebnostnem ščitu in tako ponuja jamstvo za skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

CDN je storitev, s pomočjo katere se vsebine naše spletne ponudbe, zlasti velike predstavnostne datoteke, kot so grafike ali skripte, hitreje dostavijo s pomočjo regionalno porazdeljenih strežnikov, povezanih prek interneta. Obdelava uporabniških podatkov se izvaja izključno za zgoraj omenjene kljukice ter vzdrževanje varnosti in funkcionalnosti CDN.

Uporaba temelji na naših zakonitih interesih, tj. interesu za varno in učinkovito zagotavljanje, analizo in optimizacijo naše spletne ponudbe v skladu z. Člen 6, odst. 1 lit. f. GDPR.

Če želite več informacij, glejte pravilnik o zasebnosti Cloudflare: https://www.cloudflare.com/security-policy.

Google Analytics

Google Analytics, storitev spletne analitike, ki jo ponuja Google LLC (“Google”), uporabljamo na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interesa za analizo, optimizacijo in ekonomično delovanje naše spletne ponudbe v smislu točke f f 1. odstavka 6. člena GDPR). Google uporablja piškotke. Informacije, ki jih piškotek ustvari o uporabi spletne ponudbe s strani uporabnikov, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo.

Google je certificiran v skladu s sporazumom o zasebnostnem ščitu in tako zagotavlja skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google bo te podatke v našem imenu uporabil za oceno uporabe naše spletne strani s strani uporabnikov, za sestavo poročil o dejavnostih na tej spletni strani in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo te spletne strani in interneta. Pri tem se lahko iz obdelanih podatkov ustvarijo psevdonimni uporabniški profili uporabnikov.

Google Analytics uporabljamo samo z aktivirano anonimizacijo IP-ja. To pomeni, da Google skrajša IP-naslov uporabnika znotraj držav članic Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih bo celoten IP-naslov prenesen na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajšan.

IP-naslov, ki ga posreduje brskalnik uporabnika, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki. Uporabniki lahko preprečijo shranjevanje piškotkov z ustrezno nastavitvijo programske opreme brskalnika; uporabniki lahko preprečijo tudi zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in so povezani z njihovo uporabo spletne ponudbe Googlu ter obdelavo teh podatkov s strani Googla, tako da prenesejo in namestijo vtičnik brskalnika, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Za več informacij o Googlovi uporabi podatkov, nastavitvah in možnostih zavrnitve glejte Googlov pravilnik o zasebnosti (https://policies.google.com/technologies/ads) in nastavitve za prikazovanje oglasov s strani Googla (https://adssettings.google.com/authenticated).

Osebni podatki uporabnikov bodo izbrisani ali anonimizirani po 14 mesecih.

Google Universal Analytics

Google Analytics uporabljamo v obliki “univerzalne analitike“. »Universal Analytics« se nanaša na postopek Google Analytics, v katerem analiza uporabnikov temelji na psevdonimnem ID-ju uporabnika, zato se ustvari psevdonimni profil uporabnika z informacijami iz uporabe različnih naprav (tako imenovano »sledenje med napravami«).

Google AdWords in merjenje konverzij

Storitve družbe Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (“Google”) uporabljamo na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interesa za analizo, optimizacijo in gospodarno delovanje naše spletne ponudbe v smislu točke f. f. DSGVO 1. odstavka 6. člena).

Google je certificiran v skladu s sporazumom o zasebnostnem ščitu in tako zagotavlja skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Postopek spletnega trženja Google »AdWords« uporabljamo za umeščanje oglasov v Googlovo oglaševalsko omrežje (npr. v rezultatih iskanja, v videoposnetkih, na spletnih straneh itd.), tako da se prikažejo uporabnikom, ki imajo domnevno zanimanje za oglase. To nam omogoča bolj ciljno usmerjeno prikazovanje oglasov za in znotraj naše spletne ponudbe, da bi uporabnikom prikazali samo oglase, ki potencialno ustrezajo njihovim interesom. Če se uporabniku na primer prikažejo oglasi za izdelke, za katere je pokazal zanimanje za druge spletne ponudbe, se to imenuje »ponovno trženje«. V te namene, ko dostopate do naših in drugih spletnih mest, na katerih deluje Googlovo oglaševalsko omrežje, se koda izvede neposredno s strani Googla in v spletno mesto se vključijo tako imenovane (ponovne) marketinške oznake (nevidne grafike ali koda, znane tudi kot »spletni svetilniki«). Z njihovo pomočjo se na uporabnikovi napravi shrani posamezen piškotek, tj. majhna datoteka (namesto piškotkov se lahko uporabijo tudi primerljive tehnologije). Ta datoteka beleži, katere spletne strani je uporabnik obiskal, katere vsebine ga zanimajo in na katere ponudbe je uporabnik kliknil, kot tudi tehnične informacije o brskalniku in operacijskem sistemu, napotitvene spletne strani, čas obiska in druge informacije o uporabi spletne ponudbe.

Poleg tega prejmemo posamezen “piškotek za konverzijo”. Podatke, pridobljene s pomočjo piškotka, Google uporablja za ustvarjanje statističnih podatkov o konverzijah za nas. Vendar izvemo samo anonimno skupno število uporabnikov, ki so kliknili naš oglas in bili preusmerjeni na stran z oznako za sledenje konverzijam. Vendar pa ne prejmemo nobenih informacij, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za osebno identifikacijo uporabnikov.

Podatki uporabnikov se obdelujejo psevdonimno v okviru Googlove oglaševalske mreže. To pomeni, da Google ne shranjuje in obdeluje, na primer, imena ali e-poštnega naslova uporabnika, temveč obdeluje ustrezne podatke, povezane s piškotki, v psevdonimnih uporabniških profilih. To pomeni, da se z Googlovega vidika oglasi ne upravljajo in prikazujejo za posebej določeno osebo, temveč za imetnika piškotka, ne glede na to, kdo je ta imetnik piškotkov. To ne velja, če je uporabnik Googlu izrecno dovolil obdelavo podatkov brez te psevdonimizacije. Podatki, zbrani o uporabnikih, se posredujejo Googlu in shranijo v Googlovih strežnikih v Združenih državah.

Za več informacij o Googlovi uporabi podatkov, nastavitvah in možnostih zavrnitve glejte Googlov pravilnik o zasebnosti (https://policies.google.com/technologies/ads) in nastavitve za prikazovanje oglasov s strani Googla (https://adssettings.google.com/authenticated).

Spletna prisotnost v družabnih medijih

Vzdržujemo spletno prisotnost v družabnih omrežjih in platformah, da lahko komuniciramo s strankami, zainteresiranimi stranmi in uporabniki, ki so tam aktivni, ter jih obveščamo o naših storitvah. Pri priklicu ustreznih omrežij in platform veljajo pogoji uporabe in smernice za obdelavo podatkov njihovih operaterjev.

Če v našem pravilniku o zasebnosti ni navedeno drugače, obdelujemo podatke uporabnikov, če komunicirajo z nami v okviru družbenih omrežij in platform, npr. pišejo objave na naših spletnih straneh ali nam pošiljajo sporočila.

Integracija storitev in vsebin tretjih oseb

Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interesa za analizo, optimizacijo in gospodarno delovanje naše spletne ponudbe v smislu točke f. f. 1. odstavka 6. člena GDPR) v okviru naše spletne ponudbe uporabljamo vsebine ali ponudbe storitev tretjih ponudnikov za integracijo njihovih vsebin in storitev, kot so videoposnetki ali pisave (v nadaljevanju enotno imenovani »vsebina«).

To vedno predpostavlja, da so tretji ponudniki te vsebine seznanjeni z IP-naslovom uporabnikov, saj brez IP-naslova vsebine ne bi mogli poslati v svoj brskalnik. IP-naslov je zato potreben za predstavitev te vsebine. Trudimo se, da uporabljamo samo vsebine, katerih ponudniki uporabljajo IP-naslov izključno za dostavo vsebine. Tretji ponudniki lahko uporabljajo tudi tako imenovane oznake slikovnih pik (nevidne grafike, znane tudi kot “spletni svetilniki”) za statistične ali tržne namene. “Pixel oznake” se lahko uporabljajo za ocenjevanje informacij, kot je promet obiskovalcev na straneh tega spletnega mesta. Psevdonimne informacije se lahko shranijo tudi v piškotke na uporabnikovi napravi in lahko vključujejo, vendar niso omejene na, tehnične informacije o brskalniku in operacijskem sistemu, napotitvene spletne strani, čas obiska in druge informacije o uporabi naše spletne ponudbe ter so povezane s takšnimi informacijami iz drugih virov.

Youtube

Integriramo videoposnetke platforme “YouTube” ponudnika Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Pravilnik o zasebnosti: https://www.google.com/policies/privacy/, zavrnitev: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Pisave

Integriramo pisave (»Google Fonts«) ponudnika Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Pravilnik o zasebnosti: https://www.google.com/policies/privacy/, zavrnitev: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Integriramo funkcijo za zaznavanje botov, npr. pri vnosu podatkov v spletne obrazce (“ReCaptcha”) ponudnika Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Pravilnik o zasebnosti: https://www.google.com/policies/privacy/, zavrnitev: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Zemljevidi

Integriramo zemljevide iz storitve »Google Zemljevidi«, ki jo ponuja Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Obdelani podatki lahko vključujejo zlasti IP-naslove in podatke o lokaciji uporabnikov, ki pa se ne zbirajo brez njihovega soglasja (običajno kot del nastavitev njihovih mobilnih naprav). Podatki se lahko obdelujejo v ZDA. Pravilnik o zasebnosti: https://www.google.com/policies/privacy/, zavrnitev: https://adssettings.google.com/authenticated.

Uporaba družabnih vtičnikov Facebook

Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interesa za analizo, optimizacijo in gospodarno delovanje naše spletne ponudbe v smislu točke f. f. DSGVO 1. odstavka 6. člena) uporabljamo socialne vtičnike (»vtičnike«) družbenega omrežja facebook.com, ki ga upravlja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (»Facebook«). Vtičniki lahko prikazujejo elemente interakcije ali vsebino (npr. videoposnetke, grafike ali besedilne prispevke) in so prepoznavni po enem od logotipov Facebooka (beli “f” na modri ploščici, izrazi “všeč mi je”, “všeč mi je” ali znak “palec navzgor”) ali pa so označeni z dodatkom “Facebook Social Plugin”. Seznam in videz družabnih vtičnikov Facebook si lahko ogledate tukaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook je certificiran v skladu s sporazumom o zasebnostnem ščitu in tako zagotavlja skladnost z evropsko zakonodajo o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Ko uporabnik prikliče funkcijo te spletne ponudbe, ki vsebuje tak vtičnik, njegova naprava vzpostavi neposredno povezavo s strežniki Facebook. Facebook vsebino vtičnika prenese neposredno na uporabnikovo napravo in jo vključi v spletno ponudbo. Pri tem se lahko iz obdelanih podatkov ustvarijo uporabniški profili. Zato nimamo vpliva na količino podatkov, ki jih Facebook zbira s pomočjo tega vtičnika in zato obveščamo uporabnike glede na našo raven znanja.

Facebook z integracijo vtičnikov prejme informacijo, da je uporabnik dostopal do ustrezne strani spletne ponudbe. Če je uporabnik prijavljen v Facebook, lahko Facebook obisk dodeli svojemu Facebook računu. Ko uporabniki komunicirajo z vtičniki, na primer s klikom na gumb Všeč mi je ali objavijo komentar, se ustrezne informacije prenesejo neposredno iz vaše naprave na Facebook in tam shranijo. Če uporabnik ni član Facebooka, še vedno obstaja možnost, da bo Facebook izvedel in shranil njegov IP-naslov. Po navedbah Facebooka je v Nemčiji shranjen samo anonimiziran naslov IP.

Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnjo obdelavo in uporabo podatkov s strani Facebooka ter s tem povezane pravice in možnosti nastavitve za zaščito zasebnosti uporabnikov najdete v Facebookovi politiki zasebnosti: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Če je uporabnik član Facebooka in ne želi, da Facebook prek te spletne ponudbe zbira podatke o njem in jih povezuje s podatki svojih članov, shranjenimi na Facebooku, se mora pred uporabo naše spletne ponudbe odjaviti iz Facebooka in izbrisati svoje piškotke. Nadaljnje nastavitve in ugovori glede uporabe podatkov za oglaševalske namene so možni v nastavitvah Facebook profila: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ali prek ameriške strani http://www.aboutads.info/choices/ ali strani EU http://www.youronlinechoices.com/. Nastavitve so neodvisne od platforme, kar pomeni, da se uporabljajo za vse naprave, kot so namizni računalniki ali mobilne naprave